Vítáme vás na našich stránkách
Mateřské Školy ve Snovídkách

Mateřská škola Snovídky, okres Vyškov, příspěvková organizace získala prostředky z fondů ESIF, programu OP VVV pro projekt MŠ Snovídky – školka s mateřskou péčí, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007574. Z dotačních prostředků jsme zaměstnali ve školce chůvu, abychom usnadnili začlenění dvouletých dětí do kolektivu. Také se vypravíme sbírat inspiraci u kolegyň v jiné školce a proškolíme se na specifika práce s dvouletými dětmi. Věříme, že nejen díky projektu se ve školce budou děti cítit pohodlně a v bezpečí.