Obec Snovídky

Obec SNOVÍDKY

 

Hlášení místního rozhlasu

Pořadatelé Tříkrálové sbírky ve Snovídkách oznamují, že letošní výtěžek Tříkrálové sbírky činil 7 954 Kč.

Tímto děkují občanům za příspěvek.

Obecní úřad sděluje občanům, že  místní poplatky  na rok 2019 budou vybírány do pokladny obce od 1.3.2019 do 31.3.2019. Poplatky je možné hradit převodem na bankovní účet obce 19622731/0100 s vyznačením čísla domu do variabilního symbolu (VS).

Výše poplatků na rok 2019:

  • poplatek za komunální odpad činí 550,- Kč/osobu trvale bydlící nebo 550 Kč/rekreační objekt
  • poplatek ze psů je dle počtu psů:  1 pes = 100 Kč, 2 psi = 250 Kč, 3 psi = 550 Kč, za každého dalšího psa je poplatek navýšen o 500 Kč
  • poplatek za stočné je dle usnesení zastupitelstva obce z 19. 12. 2018 navýšen na částku 150 Kč/osobu trvale bydlící nebo 300 Kč/rekreační objekt
  • poplatek za kabelovou televizi je 1200 Kč/rok
Respono  Vyškov, a.s. oznamuje občanům, že od října začíná opět zimní svoz
komunálního odpadu, tj. vývoz popelnic  1x za 14 dní. První svoz komunálního
odpadu v říjnu je  8.10.2018 a poté každé liché pondělí.

Paní knihovnice vyhlašuje změnu v provozní době Místní knihovny Snovídky:

Z důvodu vánočních svátků bude poslední letošní knihovna  ve čtvrtek 20.12.2018 od 18.00 hodin do 19.30 hodin. Další knihovna bude 3.1.2019. S sebou si vezměte peníze na úhradu čtenářského poplatku na rok 2019 a to dospělí 20 Kč a děti do 15 let 10 Kč.

Z důvodu dlouhodobého sucha a nízké hladiny podzemní vody žádáme občany připojené na vodovod o oznámení odběru většího množství pitné vody, které je nutné nahlásit starostovi na telefonní číslo 733 686 376.