Obec Snovídky

Obec SNOVÍDKY

 

Projekty spolufinancované Jihomoravským krajem:logo JmK

V roce 2018:

Projekt: „Dovybavení zásahové jednotky a automobilu CAS 25 LIAZ“ byl spolufinancován z dotace Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH měst a obcí JMK pro rok 2016 ve výši 50 000 Kč. Cílem projektu bylo dovybavení Zásahové jednotky obce Snovídky potřebnými prostředky sloužícími při zásahu a k ochraně životů a majetku obyvatel. Cílem projektu je dosažení vyšší ochrany života a zdraví osob a majetku v exponovaném území. Cíle projektu bylo dosaženo pořízením  dovybavení Zásahové jednotky obce Snovídky potřebnými prostředky sloužícími při zásahu.

Pořízení nádob na zachycování dešťové vody – obec Snovídky nakoupila nové nádrže, sudy a čerpadla, které si zapůjčili občané obce. Cílem bylo předejít nedostatku pitné vody a naučit obyvatele správně hospodařit s vodou a zalévat dešťovkou. Cíle bylo dosaženo pořízením a používáním nádob na dešťovou vodu v počtu 40 kusů sudů o objemu 200 l, 65 kusů nádrží o objemu 1000 l a 25 ponorných čerpadel na přečerpávání dešťové vody pro zalévání zahrad.
Celkový rozpočet projektu: 244 686 Kč
Výše dotace: 112 000 Kč

 

V roce 2016:

Projekt: „Dovybavení zásahové jednotky a automobilu CAS 25 LIAZ“ byl spolufinancován z dotace Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH měst a obcí JMK pro rok 2016 ve výši 50 000 KčCílem projektu bylo dovybavení Zásahové jednotky obce Snovídky potřebnými prostředky sloužícími při zásahu a k ochraně životů a majetku obyvatel. Cílem projektu je dosažení vyšší ochrany života a zdraví osob a majetku v exponovaném území. Cíle projektu bylo dosaženo pořízením  dovybavení Zásahové jednotky obce Snovídky potřebnými prostředky sloužícími při zásahu.

Projekt: Havarijní oprava – vodovod Snovídky byl spolufinancován z dotace Jihomoravského kraje dle Smlouvy č. 027104/14/OŽP ve výši 238 700 Kč. Celkové náklady projektu: 577 010 KčCílem projektu byla havarijní oprava – výměna technologie úpravny vody. Cíle projektu: Zprovoznění dalšího vrtu, ponorná a dopravní čerpadla, nainstalování nové filtrační jednotky, úprava rozvodů, elektroinstalace. Tímto byl splněn cíl projektu - zabezpečení dostatku kvalitní pitné vody pro občany obce.

Projekt: Knihovna do nových prostor byl spolufinancován z dotace Jihomoravského kraje dle Smlouvy č. 038422/16/OŽP z programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016, dotační titul 5 – Obecní knihovny. Výše dotace: 33 000 Kč, celkové náklady projektu: 66 116 Kč. Cílem projektu bylo nákup vybavení knihovny a přemístění místní knihovny do nově zrekonstruovaných prostor Obecního domu Snovídky č.p. 45. Cíl projektu byl splněn tím, že v obci funguje moderně vybavená knihovna v důstojných prostorách.

Projekt: Dokončení rekonstrukce Obecního domu byl spolufinancován z dotace Jihomoravského kraje dle Smlouvy č. 036048/16/OKH z individuální dotace pro rok 2016. Výše dotace: 400 000 Kč, celkové náklady projektu: 668 707 Kč. Cílem projektu bylo dokončení částí rekonstrukce pro kanceláře obecního úřadu a místní knihovnu v Obecním domě Snovídky č.p. 45.


Projekty spolufinancované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR:   MMR

V roce 2016:

Projekt „DĚTSKÉ HŘIŠTĚ SNOVÍDKY" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

reg. č. projektu: CZ.117D815004493

Cílem projektu bylo pořízení dětského hřiště na p.č. 1870/1 v k.ú. Snovídky. 
Cíle projektu bylo dosaženo zbudovánímdětského hřiště o rozloze 124,74 m2 a pořízením 4 herních prvků.

Celkový rozpočet projektu: 570 026 Kč 
Výše dotace: 319 759 Kč


Projekty spolufinancované nadací ČEZ:     cez

V roce 2016:

Oranžové hřiště – Projekt: „Pojďte sportovat“ byl spolufinancovaný z příspěvku Nadace ČEZ dle smlouvy č. EDU 15_16 ve výši 500 000 Kč. Předmětem dotace bylo zhotovení multifunkčního hřiště a položení umělého povrchu na hřiště ve Snovídkách na p. č. 1870/6 v k. ú. Snovídky.

Cílem projektu bylo pořízení multifunkčního hřiště na p.č. 1870/6 v k.ú. Snovídky.

Cíle projektu bylo dosaženo zbudováním sportovního hřiště s umělým povrchem o rozloze 648 m2 a pořízením sportovního vybavení – sloupků pro tenis a volejbal včetně sítě a příslušenství.