Obec Snovídky

Obec SNOVÍDKY

 

Aktuality

hasicsky  ples 2019

V Brně začne 9. prosince rozsáhlá výluka Hlavního nádraží, která potrvá až do prosince 2019. Během této výluky nebude většina vlaků zajíždět na Hlavní nádraží. Vlaky budou odkloněny do jiných železničních stanic v Brně a bude zavedena náhradní autobusová a tramvajová doprava.

Přehled změn a schéma výluky nalezne v informačním letáku zde: https://www.idsjmk.cz/kestazeni/VVVB2018.pdf

Jízdní řády vlaků na jednotlivých tratích jsou k dispozici zde: https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/

Přinášíme pátý informační zpravodaj Svazku obcí Mezihoří 

Pořízení nádob na zachycování dešťové vody –

projekt hrazen z dotace JMK 2017 ve výši 112 000 Kč

Snovídky –Sucho sužuje jižní Moravu, Snovídečtí se tak rozhodli šetřit pitnou vodou. Nové nádrže, sudy a čerpadla si zapůjčili obyvatelé vesnice na konci dubna. „Jsme zapojení do projektu Pořizování nádob na zachycování dešťové vody. Chceme naučit obyvatele správně hospodařit s vodou, protože bojujeme s jejím nedostatkem,“ informoval starosta obce Miloslav Masařík.

Celý článek:

logo JmK


Zdroj: https://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/snovidecti-se-uci-hospodarit-s-vodou-zalevaji-destovkou-20180718.html

https://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/snovidecti-se-uci-hospodarit-s-vodou-zalevaji-destovkou-20180718.html

 

Dne 21. 4. 2018 bylo za účasti občanů provedeno společné sázení stromořadí hrušní podél silnice III. tř. směr na Haluzice na p. č. 1608/6 a 1608/14 v k.ú. Snovídky.

cez

 Stromořadí bylo vysázeno v délce cca 480 m v celkovém počtu 53 kusů hrušní, které byly zasazeny občany za odborné asistence a po zaškolení odborníkem z firmy GOZ GARDEN s.r.o., Brno. Akce se zúčastnilo cca 60 místních občanů a chalupářů. Hrušně byly hromadně vysazeny, opatřeny ochranným obalem proti okusu a zajištěny k vyvazovacím kůlům. Každý občan si svou hrušeň pojmenoval a označil ji jménem, která je připevněna na stromě. 

Starosta obce p. Miloslav Masařík při tomto sázení poděkoval všem, kteří se podíleli dobrovolnou prací na projektu. Dále poděkoval NADACI ČEZ za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 100 000 Kč na pořízení hrušní na akci: Výsadba stromořadí ve Snovídkách, která byla plně financována z NADACE ČEZ.

   

hrusne 1 

Snovídky, silnice směr Haluzice – před výsadbou

hrusne 2   

Snovídky, silnice směr Haluzice – 21. 4. 2018 dobrovolnou prací občanů vysazeno 53 kusů hrušní pořízených z nadačního příspěvku NADACE ČEZ

Provozní doba hřiště je od 8.00 do 21.00 hodin.

Rezervace víceúčelového hřiště: Obecní úřad Snovídky, tel. 517 367 523, 733 686 376.

Vstupné na víceúčelové hřiště od 1. 4. 2018:

Druh sportu čas sazba na 1 osobu nad 15 let do 15 let
Tenis 1 hodina 40 Kč  0 Kč
Sportovní turnaj 1 den 500 Kč 0 Kč
Permanentka na 1 osobu 1 rok 500 Kč/rok 0 Kč

Přinášíme čtvrtý zpravodaj Svazku obcí Mezihoří 

OÚ oznamuje, že je možné zapůjčit klíč od multifunkčního hřiště buď na jednorázový vstup, kdy  poplatek za  hřiště  je za  40 Kč na 1 hodinu nebo lze zakoupit permanentku na dobu do 31.10.2017 pro 1 osobu ve výši 600 Kč. 

Obecní úřad je  přemístěn na OBECNÍ DŮM č.45 (naproti  MŠ)

   cez Oranžové hřiště

Dne 25. 9. 2016 bylo slavnostně otevřeno Oranžové hřiště ve Snovídkách. Starosta při tomto otevření poděkoval všem, kteří se podíleli dobrovolnou prací v počtu 400 hodin a poskytnutí materiálních a technických prostředků při obnově sportoviště.

cez1    cez2

Původní sportoviště bylo zřízeno Tělovýchovnou jednotou Sokol Snovídky v letech 1970 - 1972 a bylo hojně užíváno až do roku 1997, kdy bylo zničeno při stavbě obecního vodovodu. Tímto se nám podařilo obnovit místo pro sportovní vyžití místních i přespolních občanů. Starosta seznámil přítomné, že Oranžové hřiště bylo financované z nadačního příspěvku Nadace ČEZ ve výši 500 000 Kč.  Spoluúčast obce na projektu činila 325 821 Kč. Oranžové hřiště je dokončeno a připraveno k užívání.

CEZ3    cez4